Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Norge har med EUs fornybardirektiv forpliktet seg til å øke andelen av fornybar energi til 67,5 prosent i 2020. Felles elsertifikatmarked med Sverige er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Her er det et felles mål å øke årlig kraftproduksjon med 26,4 TWh fra 2012 til 2020. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har understreket at det må legges til rette for at halvparten av dette realiseres i Norge. Olje- og energidepartementet har ansvaret for at konsesjonsbehandlingen gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad departementet legger til rette for en effektiv konsesjons- og klagesaksbehandling som ivaretar målet om økt fornybar energiproduksjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:03:10.886892
MODIFIED 2014-08-14 11:49:15.988164+00:00
CREATED 2014-03-26 13:03:10.886892
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)