Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Ved behandlingen av St. meld. nr. 16 (1992-93) Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994-98 sluttet Stortinget seg til at Forsvaret skulle gjennomgå en omfattende omstilling. Et sentralt element i omstillingen var innføring av et nytt styringskonsept, basert på prinsippene for mål- og resultatstyring. Innføringen av styringskonseptet forutsatte at det ble etablert gode oppfølgings- og informasjonssystemer til støtte for ledelsen på alle nivåer. hovedsak å innføre et nytt lønns- og regnskapssystem. Formålet med revisjonen har vært å belyse Forsvarets arbeid med å innføre IT-baserte forvaltningssystemer de siste årene, og å kunne påpeke eventuelle svakheter i prosjektplanleggingen og -gjennomføringen. Undersøkelsen omfatter Prosjekt og Program Golf fram til utgangen av første halvår 2002 samt forutgående prosjekter, det vil si Økonomiprosjektet, Lønnsprosjektet og Lønns- og økonomiprosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 878.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:03.814239
MODIFIED 2017-09-17 02:02:15.725861+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:03.814239
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)