Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

En effektiv spesialisthelsetjeneste er et viktig ledd i å kunne tilby befolkningen likeverdige og gode helsetjenester. I 2011 hadde spesialisthelsetjenesten samlede driftskostnader på ca. 109 mrd. kroner. Det er store produktivitets-forskjeller mellom helseforetakene, og lite informasjon om hvorfor. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det er mulig å effektivisere sykehusenes organisering av pasientbehandlingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:02:43.886258
MODIFIED 2019-03-25 23:00:17.825568+00:00
CREATED 2014-03-26 13:02:43.886258
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)