Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om vedlikeholdsoppgavene i Jernbaneverket utføres effektivt og på en slik måte at hensynet til framkommelighet blir ivaretatt. Undersøkelsen omfatter perioden 2006–2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.7MB)
  2. Sammendrag310.pdf (pdf, 4.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-05-01 01:00:43.289672
MODIFIED 2016-05-01 01:00:43.594034
CREATED 2016-05-01 01:00:43.289672
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)