Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Helsedirektoratet har et betydelig antall ansatte og forvalter store økonomiske ressurser. Direktoratet legger premisser for tjenesteutforming innen helsesektoren, både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, og har stor betydning for befolkningens liv og helse. De samfunnsmessige konsekvensene av mangler ved Helsedirektoratets virksomhet kan bli betydelige.

Målet med revisjonen har vært å vurdere om Helsedirektoratet forvalter sine oppgaver effektivt, om ledelsen har etablert hensiktsmessige systemer for styring og oppfølging av virksomheten, og om Helse- og omsorgsdepartementet har en tilstrekkelig god etatsstyring av direktoratet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)
  2. Sammendrag_3_3_2013_2014.pdf (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-01 13:01:55.120946
MODIFIED 2014-08-14 11:49:05.540164+00:00
CREATED 2014-03-01 13:01:55.120946
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)