Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen har tidligere tatt opp svakheter i rapporteringen og mangelfull oppfølging av tilskuddsmottakere fra Enovas side. 3 Det er også blitt stilt spørsmål ved Enovas prioriteringer ved tildeling av tilskudd, og ved hvilke kriterier foretaket setter for tildeling av tilskudd. Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Enova effektivt fremmer miljøvennlig omlegging av produksjon og forbruk av energi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 920.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:48.094840
MODIFIED 2014-08-14 11:43:32.300960+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:48.094840
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)