Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Undersøkelsen er innrettet mot myndighetenes ansvar for å sikre et forsvarlig innhold i den delen av fag- og yrkesopplæringen som skjer i lærebedrift. Hovedvekten i undersøkelsen ligger på fylkeskommunenes og statens ansvar for oppfølging av fagopplæringen i bedrift. Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad det legges til rette for at ungdom med rett til videregående opplæring får en fagopplæring i bedrift av høy kvalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)
  2. Sammendragplakat_3_6.pdf (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:02:18.649514
MODIFIED 2014-08-14 11:46:47.693334+00:00
CREATED 2013-05-07 12:02:18.649514
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)