Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Særavgifter er indirekte skatter som legges på bestemte varer og tjenester. Avgiftene gir staten betydelige inntekter hvert år. Det er derfor viktig at fastsettelsen av særavgiftene skjer på en effektiv og korrekt måte. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om særavgifter blir fastsatt på en korrekt og effektiv måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:49.504987
MODIFIED 2016-09-21 06:00:15.460501+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:49.504987
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)