Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med undersøkelsen var å vurdere om Forsvaret oppfyller Stortingets vedtak og forutsetninger knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner, og å undersøke i hvilken grad Forsvarsdepartementet og Forsvaret legger til rette for at disse forutsetningene blir oppfylt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 512.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:36.734728
MODIFIED 2016-11-28 10:00:33.722803+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:36.734728
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)