Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om forvaltningen av fiskeressursene er i overensstemmelse med målet om å sikre rammebetingelser for en bærekraftig og lønnsom fiskerinæring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 953.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:15.216079
MODIFIED 2013-02-14 18:04:50.435811
CREATED 2012-07-01 10:39:15.216079
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)