Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Riksrevisjonens administrative rapporter.

Petroleumsvirksomheten er av stor betydning for det norske samfunnet. Virksomheten har hatt mye å si for den økonomiske veksten i Norge, og den har vært en viktig bidragsyter til industriell utvikling og finansieringen av det norske velferdssamfunnet. En stor del av inntektene tilfaller staten og bidrar til statens sterke finansielle stilling. I 2008 var statens inntekter fra virksomheten på vel 415 mrd. kroner, og sektoren bidro med 26 prosent av den totale verdiskapningen i Norge. Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:54.717017
MODIFIED 2014-08-14 11:43:33.034308+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:54.717017
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)