Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik

Rapporten tilhører rapportseriene Dokumentserien (Stortinget).

Bruken av budsjettstøtte i det bilaterale utviklingssamarbeid har pågått over tid og regjeringen uttaler at det tas sikte på at en økende del av stat-til-stat samarbeidet gis som budsjettstøtte, normalt i nært samarbeid med andre givere. Norges bidrag til budsjettstøtten til Mosambik var 140 mill. kroner i 2007 og 160 mill. kroner i 2008. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere givernes forvaltning av budsjettstøtten, herunder oppfølging av utvikling av finnans- og kontrollsystemer, med sikte på at disse skal sikre pålitelige data. I tillegg var arbeidet med antikorrupsjonstiltak og økt forutsigbarhet i overføring av bistandsmidler temaer i undersøkelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:33.084634
MODIFIED 2017-09-26 19:01:29.370558+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:33.084634
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)