Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

I havbrukspolitikken har det over flere år vært et sentralt mål å sikre en balanse mellom miljømessig bærekraft og videre vekst og utvikling av næringen.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad statusen og utviklingen i havbruksnæringen er i tråd med det nasjonale målet om at næringen skal være bærekraftig og miljøtilpasset og om myndighetenes virkemiddelbruk og oppfølging er effektiv og tilstrekkelig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 763.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:46.442803
MODIFIED 2014-08-14 11:43:48.790003+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:46.442803
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)