Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

​Mange helseregistre har ikke god nok kvalitet, mye av dataene som fins er lite brukt og det mangler helsedata for store sykdomsgrupper, viser en undersøkelse av 64 registre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-17 01:00:44.895665
MODIFIED 2018-02-17 01:00:44.935000
CREATED 2018-02-17 01:00:44.895665
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)