Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Virksomhetene i justissektoren forvalter og bruker svært store mengder informasjon. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt) er derfor et viktig strategisk virkemiddel for å kunne gjennomføre en kunnskapsbasert justispolitikk og -forvaltning. Formålet med undersøkelsen er å undersøke hvordan Justisdepartementet ivaretar sitt ansvar for effektiv saksbehandling i straffesakskjeden gjennom utvikling av ikt-systemer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 708.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:37.920847
MODIFIED 2014-08-14 11:43:44.514865+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:37.920847
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)