Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med undersøkelsen har vært å dokumentere og vurdere i hvilken utstrekning skattefogdkontorene og tolldistriktene benytter nødvendige og hensiktsmessige virkemidler i innfordringsarbeidet, herunder hvor tett kravene følges opp. Det er også undersøkt om utleggsforretninger avholdt av henholdsvis skattefogdkontorene og de ordinære namsmennene oppfyller lovens krav til verdsettelse og heftelseskontroll. Likeledes er den overordnede styringen og oppfølgingen av etatenes innfordringsarbeid undersøkt og vurdert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 247.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:15.863101
MODIFIED 2013-02-14 18:04:51.969196
CREATED 2012-07-01 10:39:15.863101
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)