Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Universitets- og høgskolesektorens primæroppgaver er å drive med forskning, undervisning og formidling av forskningsresultatene. Sektoren kjøper varer og tjenester for betydelige beløp hvert år, i 1998 var innkjøpsvolumet 2,1 mrd. kroner. Disse utgiftene utgjorde om lag 25 prosent av virksomhetenes totale driftsutgifter dette året. En effektiv innkjøpsfunksjon vil derfor være viktig for en best mulig utnyttelse av sektorens totale ressurser. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å kartlegge om forutsetningene for en effektiv innkjøpsfunksjon i universitets- og høgskolesektoren er til stede, og om sektoren på denne måten er med på å sikre en effektiv bruk av offentlige ressurser. Det er lagt særlig vekt på å undersøke om sektoren har etablert mål for innkjøpsfunksjonen, hvordan innkjøpsfunksjonen er innrettet, og hvilke virkemidler som benyttes i innkjøpsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 136.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:06.075739
MODIFIED 2017-04-04 22:00:22.337440+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:06.075739
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)