Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Inntektssystemet er et system for fordeling av rammetilskudd fra staten til kommunene og fylkeskommunene. I 2003 får kommunene og fylkeskommunene til sammen fra staten til kommunene og fylkeskommunene. I 2003 får kommunene og fylkeskommunene til sammen 53 milliarder kroner i rammetilskudd gjennom inntektssystemet over kapittel 571 og kapittel 572 i budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene de frie inntektene, det vil si inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre bindinger fra staten enn de som følger av lovverket. Inntektssystemet ble lagt om i 1997 på grunnlag av NOU 1996:1.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:04.034981
MODIFIED 2016-11-28 10:00:38.265155+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:04.034981
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)