Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

IMDi har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til at kommunene raskt bosetter det antall flyktninger som det er behov for. Antall flyktninger som skulle bosettes i kommunene økte fra 3826 personer i 2007 til 6087 personer i 2009. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. Viktige virkemidler i IMDis arbeid er blant annet integreringstilskuddet og dialogen med kommunene. Kommunene er gjennom introduksjonsordningen forpliktet til å gi de bosatte flyktningene et introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktningene ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til deltakelse i yrkeslivet. IMDi skal følge opp resultatene i introduksjonsordningen. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om måloppnåelsen på viktige områder innen integrering er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, og hvordan IMDi har bidratt til måloppnåelsen. Det har også vært et mål å vurdere departementets styring og oppfølging av IMDi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 441.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:58.271842
MODIFIED 2016-02-20 06:01:28.506106+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:58.271842
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)