Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Forsvaret har en betydelig anskaffelsesvirksomhet og forvalter store mengder materiell. En god intern kontroll er derfor vesentlig for at Forsvaret skal kunne forebygge og avdekke misligheter. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger er iverksatt tilfredsstillende intern kontroll i forsvarssektoren for å forebygge og avdekke misligheter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 974.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:40:50.890467
MODIFIED 2013-02-14 18:13:43.363356
CREATED 2012-01-29 20:40:50.890467
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)