Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument / Riksrevisjonen.

Statens vegvesen er en av de offentlige norske virksomhetene med høyest innkjøpsvolum. I 2013 utgjorde etatens anskaffelser rundt 80 prosent av omsetningen – 40 milliarder kroner. Anskaffelsesfunksjonen i Statens vegvesen er desentralisert, og svært mange av de ansatte har fullmakt til å foreta anskaffelser. Risikostyring og interkontroll er de samlede prosessene og tiltakene som iverksettes for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det er iverksatt effektiv risikostyring og internkontroll på anskaffelsesområdet for å bidra til at Statens vegvesen når sine mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)
  2. Sammendrag_3_4.pdf (pdf, 390.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:02:46.219751
MODIFIED 2015-10-16 08:20:29.809177+00:00
CREATED 2015-03-08 23:02:46.219751
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)