Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om veteraner fra internasjonale operasjoner får god hjelp og oppfølging, slik det er lagt til grunn i Stortingets vedtak og forutsetninger. Målet har også vært å belyse årsaker til eventuelle svakheter i oppfølgingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 370.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:08:30.106523
MODIFIED 2019-02-06 15:00:19.148457+00:00
CREATED 2014-10-24 00:08:30.106523
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)