Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Rapporten tilhører rapportseriene D.

Målet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og DSB tar hånd om sitt ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på en effektiv måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.0MB)
  2. Sammendrag3_7.pdf (pdf, 530.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-02 00:02:17.918339
MODIFIED 2015-10-16 08:20:39.112521+00:00
CREATED 2015-09-02 00:02:17.918339
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)