Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med arbeidet med samfunnssikkerhet er at samfunnet skal være best mulig rustet til å håndtere sårbarheten når det gjelder ulike potensielle hendelser. En forutsetning for å håndtere slike hendelser er at det er utarbeidet gode rutiner for hvordan samhandlingen skal skje i en krise, og at de ulike aktørene kjenner sitt ansvar og sine roller. I Norge fordeles tradisjonelt forvaltningens ansvar og oppgaver ut fra hvilken sektor opp gavene tilhører. Dette gjelder også innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Sikkerhets- og beredskapsarbeidet er lagt til ulike sektorer og departementer. Siden tidlig på 1990-tallet har Justisdepartementet vært tillagt et overordnet samordningsansvar for beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i sivil sektor. Det er i de senere årene gjennomført flere organisatoriske endringer for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet. Et viktig eksempel på dette er etableringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2003. Målet med endringene er å gi en mer helhetlig beredskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 471.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:37.905575
MODIFIED 2017-06-26 01:01:17.974633+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:37.905575
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)