Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen har gjennomført flere undersøkelser av ulike sider ved statlig konsulentbruk de siste 10– 15 årene, de fleste rettet mot enkeltvirksomheter. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om statlige virksomheter har hensiktsmessige rutiner og prosedyrer for kjøp og bruk av konsulenttjenester. Undersøkelsen omfatter hele prosessen knyttet til kjøp og bruk av konsulenter, fra strategisk planlegging og konkret gjennomføring av selve anskaffelsen, til styring, kompetanseoverføring og evaluering av konsulentkjøp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 963.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:02.015424
MODIFIED 2013-02-14 18:09:54.487319
CREATED 2011-05-10 10:09:02.015424
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)