Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015.

Målet med undersøkelsen er å vurdere statens bruk av konsulenter og å peke på årsaker til at staten eventuelt ikke bruker konsulenter på en målrettet og hensiktsmessig måte. I tillegg er det et mål å gi en oversikt over omfanget av konsulentkjøp i staten og hvilke behov som ligger til grunn for konsulentbruken

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-31 00:01:12.618725
MODIFIED 2017-08-31 00:01:12.979235
CREATED 2017-08-31 00:01:12.618725
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)