Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med revisjonen er å undersøke myndighetenes beslutningsgrunnlag for utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel, og hvordan myndighetene behandler og følger opp disse prosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 489.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:07.007572
MODIFIED 2013-02-14 18:12:04.947129
CREATED 2011-05-10 10:09:07.007572
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)