Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retnings linjer følges opp regionalt og lokalt. Oppgaveporteføljen til fylkesmannsembetene er omfattende og svært sammensatt. Fylkesmannen er i dag tillagt oppgaver fra 12 departementer, og oppgavene er organisert i 189 resultatområder. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere effektiviteten, måloppnåelsen, prioriteringene og ressurssituasjonen ved fylkesmannsembetene og å vurdere den overordnede styringen med embetene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 760.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:53.007013
MODIFIED 2017-05-29 02:00:50.777013+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:53.007013
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)