Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Undersøkelsen viser at det er svakheter ved måloppnåelse for flere av målene Stortinget har satt for jordbruket. Matproduksjonen er innenfor det fastsatte målet, mens det er betydelige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Også mål for ivaretakelse av areal- og landskapsressurser og ulike miljøhensyn er i varierende grad nådd. Jordbruket på deler av Vestlandet, i Nord-Norge, Agderfylkene og Telemark er særlig utsatt – blant annet når det gjelder nedleggelser av gårdsbruk, fremtidstro blant gårdbrukere, andel leiejord og andel ubebodde landbruks-eiendommer. Målet om å halvere den årlige omdisponeringen av verdifulle jordbruksarealer innen 2010 er ennå ikke nådd, og kvaliteten på jordbruksarealene forringes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:28.902153
MODIFIED 2013-02-14 18:10:20.889621
CREATED 2011-01-26 11:23:28.902153
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)