Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Kriminalomsorgen har som hovedmål å gjennomføre varetektfengsling og straffereaksjoner som er betryggende for samfunnet og motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbryter kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere måloppnåelsen i arbeidet med straffegjennomføringen. Det forelå ikke statistikk som fanget opp tilbakefallsprosenten i den perioden som undersøkelsen pågikk. Derfor er målet om å motvirke straffbare handlinger og svikt under gjennomføringen av soning ikke dekket av undersøkelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 862.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:58.711218
MODIFIED 2017-09-26 19:01:32.753581+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:58.711218
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)