Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget vedtok i 1998 en plan for utstyrsinvesteringer i sykehus (utstyrsplanen) for perioden 1998–2002. Utstyrsplanen innebar en ekstraordinær satsing på IT og medisinsk-teknisk utstyr for å bedre utstyrssituasjonen ved alle norske sykehus. Den økonomiske totalrammen for utstyrsplanen var 5,3 mrd. kroner. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse om de prioriteringer som Stortinget la til grunn for utstyrsplanen, er fulgt, og om rutinene for planlegging av investeringer og opplæring i bruk av medisinsk-teknisk utstyr er i samsvar med de krav som bør stilles.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:54.691497
MODIFIED 2013-02-14 18:08:29.968828
CREATED 2011-05-10 10:08:54.691497
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)