Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet. Undersøkelsen belyser utvikling og status i 14 norske kommuner og byområder som har så høye konsentrasjonsnivåer av svevestøv og nitrogendioksid at de er pålagt å overvåke forurensningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.0MB)
  2. UtkastDesignelement200Aar.pdf (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 23:00:53.575119
MODIFIED 2018-07-12 06:00:35.453040+00:00
CREATED 2015-12-19 23:00:53.575119
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)