Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse utnyttelsen av oljeressursene i modne områder på norsk kontinentalsokkel, og å vurdere hvordan Olje- og energidepartementets forvaltning bidrar til økt utvinning. Undersøkelsesperioden er 2006–2014.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)
  2. Sammendrag_3_6.pdf (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-02 00:01:40.533912
MODIFIED 2015-10-16 08:20:38.734225+00:00
CREATED 2015-09-02 00:01:40.533912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)