Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

De teknologiske framskrittene innen data- og informasjonssystemer har gitt oss muligheter til å løse en rekke samfunnsoppgaver på nye måter. De har dessuten bidratt til å øke effektiviteten både i offentlig og i privat sektor. Sårbarhetsutvalgets rapport, NOU 2000:24 Samfunnets sårbarhet, slår fast at IT-systemer har blitt en av samfunnets bærebjelker. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om myndighetenes arbeid med IT-sikkerhet i samfunnet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter både tiltak for bedre IT-sikkerhet og tiltak for bedre telesikkerhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:54.282941
MODIFIED 2013-02-14 18:08:29.593741
CREATED 2011-05-10 10:08:54.282941
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)