Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument .

Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende NTP for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. Denne undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle faser i planprosessen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-12-15 01:03:04.740673
MODIFIED 2018-12-15 01:03:04.753362
CREATED 2018-12-15 01:03:04.740673
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)