Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument / Riksrevisjonen.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere norske myndigheters arbeid med Arktisk råd og å belyse hvordan Arktisk råd organiserer og finansierer sitt arbeid. Undersøkelsen er det norske bidraget til en multilateral revisjon av medlemslandenes arbeid med Arktisk råd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.0MB)
  2. Sammendrag_3_3.pdf (pdf, 236.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:02:21.429295
MODIFIED 2015-10-16 08:20:29.579368+00:00
CREATED 2015-03-08 23:02:21.429295
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)