Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad sentrale statlige virkemidler for energieffektivisering bidrar til redusert energibruk i bygg, og mulige årsaker til at virkemidlene eventuelt har begrenset effekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)
  2. Sammendrag3_4.pdf (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:10:16.063366
MODIFIED 2017-05-22 12:01:02.555087+00:00
CREATED 2016-01-14 01:10:16.063366
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)