Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

​​Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende. Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.8MB)
  2. SammendragSosialDumping.pdf (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:08:43.657359
MODIFIED 2016-10-06 13:08:43.917460
CREATED 2016-10-06 13:08:43.657359
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)