Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende. Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)
  2. SammendragArbeidsmiljokriminalitet.pdf (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:09:18.193843
MODIFIED 2016-10-06 13:09:18.443379
CREATED 2016-10-06 13:09:18.193843
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)