Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Bakgrunn for undersøkelsen: Økonomisk kriminalitet medfører vesentlige omkostninger for samfunnet. Omfanget av den økonomiske kriminaliteten er økende, og metodene som benyttes, er stadig under utvikling. I 2004 la regjeringen fram en treårig handlingsplan for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Begrepet økonomisk kriminalitet er i handlingsplanen definert som et samlebegrep for en rekke lovbrudd knyttet til næringslivet og annen organisert virksomhet i privat eller offentlig sektor. Myndighetenes arbeid mot økonomisk kriminalitet er omfattende og involverer mange sektorer og etater. Undersøkelsen er avgrenset til skatteetatens, toll- og avgiftsetatens, arbeids- og velferdsetatens og politi- og påtalemyndighetens innsats på området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:30.957723
MODIFIED 2017-05-05 01:00:50.339942+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:30.957723
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)