Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Når patentet for et originallegemiddel utløper, åpnes det for at produsenter av kopiprodukter kan gå inn i markedet. I 2005 ble den såkalte trinnprismodellen innført. Formålet med den er å redusere prisene på kopilegemidler og øke bruken av billigste av likeverdige alternativer. Trinnprisen fastsettes som en prosentandel av den maksimalprisen originallegemidlet hadde på det tidspunktet det ble utsatt for konkurranse fra kopilegemidler, og den reduseres gradvis fra det tidspunktet legemidlet blir tatt opp på trinnprislisten. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler har ført til lavere legemiddelpriser, og om trinnprismodellen er forvaltet på en hensiktsmessig måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:32.105815
MODIFIED 2015-11-12 15:01:05.942631+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:32.105815
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)