Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. Satsingen er spredt på flere departementer og virksomheter og preges av lite samordning av både mål, strategier og tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-04-27 00:01:29.840345
MODIFIED 2018-04-27 00:01:29.880396
CREATED 2018-04-27 00:01:29.840345
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)