Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Norfunds formål er å medvirke med egenkapital og annen risikokapital gjennom å yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse om driften og forvaltningen av Norfund er gjennomført i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:52.761633
MODIFIED 2016-11-14 17:00:47.462697+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:52.761633
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)