Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget vedtok 18. juni 1992 å opprette Norges forskningsråd fra 1. januar 1993. Etableringen var basert på en sammenslåing av fem forskningsråd. Målsettingen var bedre forskningspolitisk koordinering, klarere arbeidsdeling i forskningssystemet samt forenkling og effektivisering av virksomheten. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad Forskningsrådet ivaretar Stortingets intensjoner om at forskningen skal komme styresmaktene, næringslivet og allmennheten til gode.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:57.056718
MODIFIED 2013-02-14 18:08:34.213436
CREATED 2011-05-10 10:08:57.056718
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)