Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-01 00:00:49.699513
MODIFIED 2018-06-01 00:00:52.128228
CREATED 2018-06-01 00:00:49.699513
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)