Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 39 (1994–95) ble det gitt samtykke til ratifikasjon av OSPAR-konvensjonen, som bygger på Oslo-konvensjonen fra 1972 og Paris-konvensjonen fra 1974. OSPAR-konvensjonen er et miljøsamarbeid mellom 15 land. Formålet med samarbeidet er å forhindre og eliminere forurensning av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet. Riksrevisjonen er gjennom sitt medlemsskap i INTOSAI1 deltaker i arbeidsgruppen for miljørevisjon. INTOSAI har bl. a. vedtatt retningslinjer for samarbeid om revisjon av internasjonale miljøavtaler. Danmark, Island og Norge har parallelt revidert deler av OSPAR-konvensjonen og det nasjonale regelverket. Samarbeidet har bidratt til å utvikle en tilnærmet felles framgangsmåte for revisjonen. Rapportene fra den danske og islandske revisjonen forventes høsten 2000 lagt fram for hhv. Folketinget og Alltinget.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 299.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:06.200850
MODIFIED 2017-05-03 03:00:18.226405+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:06.200850
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)