Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere måloppnåelse og effektivitet i store helseinnsatser i Malawi som er direkte eller indirekte finansiert av Norge, samt å vurdere forvaltningens oppfølging og kontroll med bruken av midlene. Begrepet effektivitet viser først og fremst til i hvilken grad personell, medisiner, materiell og midler til utstyr og infrastruktur som er gjort tilgjengelig for det offentlig finansierte helsevesenet i Malawi, når fram til de helseenhetene som står for produksjon av helsetjenester.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)
  2. Sammendragsplakat_3_8.pdf (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:02:32.861900
MODIFIED 2017-06-26 01:01:31.178107+00:00
CREATED 2013-05-07 12:02:32.861900
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)