Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsearbeid er systematisk og langsiktig, og i hvilken utstrekning de statlige virkemidlene understøtter folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)
  2. SammendragOffentligFolkehelsearbeid.pdf (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-10-22 00:00:52.398000
MODIFIED 2015-10-22 00:00:52.642071
CREATED 2015-10-22 00:00:52.398000
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)