Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Forsvarssektoren har i årene 2002–2008 gjennomført en meget omfattende omstilling. Hovedmålet med omstillingen har vært å utvikle et forsvar med bedre operativ evne. Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske, strukturelle og organisatoriske endringer som skal bidra til dette. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om resultatene av omstillingen i forsvarssektoren i periodene 2002–2005 og 2005–2008 har vært i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Sentrale temaer i undersøkelsen har vært operativ evne, vedtatt struktur for Forsvaret, Forsvarets Logistikkorganisasjons (FLO) understøttelse av forsvarsgrenene og utviklingen innen ressurser brukt til drift og materiellinvesteringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:31.846939
MODIFIED 2013-02-14 18:12:30.201031
CREATED 2011-05-10 10:08:31.846939
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)