Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

De seneste årene har det vært en sterk vekst i sykehusenes brutto driftsutgifter, og denne veksten skyldes i all hovedsak økte lønnsutgifter, jf. St. prp. nr. 1 (2002–2003). I 2002 gikk 71,4 prosent av sykehusenes totale brutto driftsutgifter til å dekke lønnskostnadene. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse hvordan operasjonskapasiteten utnyttes ved norske sykehus. Dette er gjort ved å se på personellressursene og tilgjengeligheten og bruken av operasjonsstuene. Undersøkelsen har tatt for seg hvordan operasjonsstuene benyttes, og hvordan kirurgenes arbeidstid fordeler seg på de ulike oppgavene de utfører. Det er også undersøkt om ressursene tilknyttet operasjonsvirksomheten er organisert på en tilstrekkelig effektiv og hensiktsmessig måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 232.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:56.895472
MODIFIED 2017-09-24 17:00:55.230331+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:56.895472
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)